Ett skogsskifte invid Söderuddsvägen strax efter Storslätmossen i Korsholm säljs!

Skiftet består av 7,9 ha skogsmark.

Fastigheten består till största delen av förnyelsemoget bestånd.

 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Ingår inte!