Hela fastigheten bestående av ett skifte, 11,98 ha skogsmark, i Koskö säljs. Av fastigheten är ca 1,9 ha fredat naturskyddsområde.

Skiftet har granskats efter stormen 1.1.2019. 20 granar har fällts av stormen. Värderingen har inte justerats.

 

 

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Finns inte.