Hela fastigheten, 20,78 ha skogsmark, invid Vikarskatvägen i Björköby till salu. 

Ca 0,8 ha av fastigheten är fredat naturskyddsområde.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.