Hela fastigheten säljs.

Fastigheten omfattas av Tilträskets dikesplan som planeras utföras sommaren 2022. Uppskattad kostnad som belöper på fastigheten ca 71 euro exkl. Kemera-stöd.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Finns inte.