Hela fastigheten säljs, skiftesvist! Specifiera ditt anbud.

Pålnäs skiftet, beläget invid Pålnäsvägen, ca 13,1 ha skogsmark.

Halsön skiftet, ca 4,7 ha skogsmark.

 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår