Hela fastigheten säljs!

Hela fastigheten invid Lålby skogs- och villaväg säljs. Fastigheten består av 8,07 ha skogsmark som är värderad till 28.056 euro.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår