Tre intilliggande fastigheter vid Bötomvägen säljs. Anbud företrädesvis för helheten, men även fastighetsvis är möjligt. 

Bötomvägen korsar fastigheten Lahjala 24:118, i övrigt har fastigheterna inte fastställd vägrätt. 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Ja » Ytterligare information

Stenman 24:119: Kraftöverföringsledning, se fastighetsregisterutdrag.

Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.