Hela fastigheten invid Paranevägen i Sideby säljs!

Hela fastigheten invid Paranavägen vid Storsjöträsket i Sideby bestående av 18,61 ha skogsmark säljs.

Skogsfastigheten är värderad till 47.667 euro. 

Observera att figur 1, som består av 2,5 ha, är i behov av plantering.

Fastigheten har märkningen M-2 område i generalplan. Det är tillåtet att bygga produktionsbyggnader som betjänar skogsbruk och en högst 20 m2 stor bastubyggnad, minst 20 meter avstånd från strandlinjen.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Del i Paranevägen enligt väglaget. Vägrätten är inte registrerad på fastighetsregisterutdraget.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.