Hela fastigheten bestående av två skiften nära Kaitåsen säljs.

Grannskiftet som tillhör fastigheten Bredvik II 18:34 är också till salu och ingår i värderingen. Se mera info på vår hemsida.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdraget.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.