Del av fastigheten, ca 15,3 ha skogsmark säljs. 

Skifte 1: Beläget invid Skogsby skogsvägar, ca 14,6 ha skogsmark. Skogsvärdering 34.676 euro.

Skifte 2: Nära Kaitåsen, ca 0,7 ha skogsmark. Skogsvärdering 2,477,50 euro.

Grannfastigheten Bredvik II 10:8 är också till salu och finns i samma värdering som Skifte 2. Se mer info på vår hemsida.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.