Del av fastigheten, ett skifte omfattande ca 8,8 ha skogsmark vid Pålsmossen säljs.

På samma område till salu även del av Käldström 2;36, ca 8,6 ha skogsmark, se separat annons.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.