Del av fastigheten, fyra skiften om totalt ca 53,7 ha i Terjärv, Kronoby säljs. Anbud för helheten eller skiftesvis. Skogsmarken har värderats, åkermarken säljs på basen av anbud. Specificera vad ditt anbud gäller!

Skifte 1: Ketssvedjeön, ca 31,2 ha, varav ca 2,4 ha är stödberättigad åkermark och ca 28,8 ha skogsmark. Stödrättigheter medföljer ej köpet.

Skifte 2-3: Vekan, ca 6,6 ha, varav ca 1,5 ha stödberättigad åkermark och ca 5,1 ha skogsmark. Stödrättigheter medföljer ej köpet.

Skifte 4: Långbacka, ca 15,8 ha skogmark.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Ingår inte.