Hela fastigheten, belägen invid Viitavesivägen och Gåsjärvvägen säljs. Fastigheten består av fyra skiften. Anbud kan ges för helheten eller för ett eller flera skiften. Specifiera tydligt vad ditt anbud omfattar.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.