Del av fastigheten, ca 4,6 ha, varav ett skifte skogsmark på Torrholmen (ca 2,9 ha) och ett skifte skogsmark på Högholmen (ca 1,7 ha) i Larsmo säljs. Anbud för bägge eller skiftesvis. Specificera vad ditt anbud gäller.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.