Hela fastigheten bestående av tre skiften skogsmark säljs. Anbud för helheten eller skiftesvis, precisera vad anbudet gäller.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.