Grannfastigheterna Perä 5:53 och Norräng 5:35 är också till salu. Mer info på vår hemsida!

Hela fastigheten Ågren 5:36, 11,369 ha, säljs. Fastigheten består av ca 8,3 ha skogsmark och ca 3,1 ha stödberättigad åkermark.

Skogsvärdering: "Nyby"-skiftet ca 1,9 ha, skogsvärdering 6.120 euro och "Ågrenarna"-skiftet ca 6,4 ha, skogsvärdering 13.384 euro.

I skogsvärderingarna ingår enbart skogsmarkens värde. Ge anbud för åkermarken!

På skiftet med åkermark på norra sidan av Nybyvägen finns en plåthall, ca 10x20m, med jordgolv, trästomme och plåtväggar och plåttak vilken ingår i försäljningen.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.