På fastigheten finns en liten gammal stuga byggd på 30-talet och uthusbyggnad. Byggnaderna är i stort behov av renovering.

På fastigheten finns ca 5 ha skogsmark som är värderad till 18.040 euro. Tomtens och byggnadernas värde är inte beaktade i skogsvärderingen. Ge anbud!

Fastigheten belastas av en arrenderätt; legorätt för anläggning dvs telemast, vilket berör ca 6.000 m2.

Visning enligt överenskommelse med Anki Svenn, 040 8232364, anki.svenn@svf.fi.

 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Ja » Ytterligare information

Arrenderätt anläggning

Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.