Hela fastigheten bestående av 3 skiften med både stödberättigad åker- och skogsmark säljs. Stödrättigheterna ingår.

Anbud ges för de olika delarna som specifieras nedan.

Skogsmarken är värderad till  61.286 e.

Åkermarken är inte värderad. Ge anbud för åkermarken!

Fastigheten består av ca 25,1 ha skogsmark och ca 4,1 ha stödberättigad åkermark.

Fastighetens norra skifte ingår i vindupptagningsområdet för det under planeringvarande Juthskogens vindkraftsparksområde. Arrendeavtal undertecknat.

Anbuden ges enligt följande:

1A) Stödberättigad åkermark ca 3,67 ha. Arrendeavtal upphör 31.12.2022. Ge anbud för åkermarken!

1B) Skogsmark ca 7,8 ha, värderat till 23.461 e. Figurer i behov av plantering ca 2,1 ha.

2) Skogsmark ca 1,5  ha. Skogsvärdering 2.041 e. Stödberättigad åkermark ca 0,39 ha. Ge anbud för åkermarken! Det finns en gammal ria i bra skick på omrdet. 

3) Skogsmark ca 16,1 ha. Skogsvärdering 35.784 e. Området ingår i planerade Juthskogen vindkraftsparks vindupptagningsområde. Figurer i behov av plantering ca 2 ha.

4) Hela fastigheten bestående av ca 25,1 ha skogsmark och ca 4,1 ha stödberättigad åkermark.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.