Hela fastigheten i ett skifte säljs.

Fastigheten omfattas av Narne norra dikesprojekt som är under planering, underskrivet avtal finns. Uppskattade kostnader för fastigheten netto ca 400 € + moms efter 60 % stöd avdraget.

På samma område till salu även Skogsmark 5;174, se annons 813B.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.