Två intill-liggande skogsfastigheter till salu!

Näs 6:93 3,74 ha, värderat till 14.366 euro och Grönlund 6:92 4,305 ha, värderat till 17.814 euro.

Anbud ges fastighetsvist. Märk anbudet med fastighetens namn.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.