Grannfastigheterna Perä 5:53 och Ågren 5:36 är också till salu. Se mer info på vår hemsida.

Hela fastigheten, 4,584 ha, säljs. Fastigheten består av ca 3,6 ha skogsmark och ca 1 ha stödberättigad åkermark.

Skogen är värderad till 7.867 euro. I skogsvärderingen ingår inte åkermarkens värde. Ge anbud för åkermarken!

Anbud kan ges skilt för åker- och skogsmarken. Specifiera ditt anbud!

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.