Fastigheten Ny 29:43 bestående av tre skiften säljs. Anbud ges för hela fastigheten. 

1. Fladalidvägen ca 0,7 ha (Grannskiftet; del av Nyman 29:61 ca 2,7 ha är också till salu, se mera info på vår hemsida.)

2. Alnäsvägen; Fladauddarna ca 5,3 ha 

3. Långlägden ca 1,2 ha

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag. Finns ingen vägrätt till skiftet figur 1068.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.