Säljes: Hela fastigheten Nygårds 9:27, 5,939 ha, bestående av tre skiften samt del av fastigheten Linddal 9:31, ca 0,7 ha, ett skifte, i närheten av Petalaxvägen. Säljes företrädesvis som en helhet.

På Nygårds 9:27, figur 11, finns ca 15 m3 ved, som hör till säljaren. Transporteras bort när förhållandena tillåter.

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.