Grannfastighetern Ågren 5:36 och Norräng 5:35 är också till salu. Se mer info på vår hemsida. 

Hela fastigheten säljs, totalt 28,94 ha. Fastigheten består av ca 22 ha skogsmark och ca 6,2 ha stödberättigad åkermark. På skogsskiftet väster om Nybyvägen finns en gammal tv-mast vilken ej är i bruk.

Skogsskiftena: "Nyby"-skiftet ca 7,8 ha, värderat till 19.484 euro. "Ågrenarna"-skiftet ca 14,2 ha, värderat till 40.163 euro. 

Obs! I skogsvärderingen endast skogens värde. Ge anbud för åkermarken.

Anbud kan ges skilt för åkermarken ochskogsmarken. Specifiera ditt anbud.

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.