Hela fastigheten invid Holmskog skogsväg i Övermalax säljs.

Hela fastigheten bestående av 4,49 ha skogsmark invid Holmskog skogsväg i Övermalax säljs. Skogsfastigheten är värderad till 6.584 euro.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.