Hela fastigheten i ett skifte vid Åminne-Öjna skogsbilväg säljs.

Fastigheten omfattas av Narne norra dikesprojekt som är under planering, underskrivet avtal finns. Uppskattade kostnader för fastigheten netto ca 300 € + moms efter 60 % stöd avdraget.

På samma område till salu även Elgkärr 3:22, se annons 813A.

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.