Hela fastigheten invid Smalmoss skogsväg säljs.

Fastigheten ingår i projektet Långmossa Wind Park Ab. Finns undertecknat arrende- och nyttjanderättsavtal. Planerad driftstart 02/2020.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

SE FASTIGHETSREGISTERUTDRAG.

Andel i samfällda områden Nej