Försäljningsobjektet består av både skogs- och stödberättigad åkermark.

Anbud för hela eller skiftesvist. Specifiera ditt anbud!

OBS! Fastigheten beröras av Tjärlax Norra och Östra och Tjärlax Västra dikesplaner. Uppskattade kostnader Tjärlax Norra-Östra dikesplan ca 150 euro. Uppskattade kostnader Tjärlax Västra dikesplan ca 300 euro.

Del av fastigheten säljs.

Skifte 1 Västkustvägen: ca 8,5 ha skogsmark

Skifte 2 Andersmossen: ca 6,4 ha skogsmark och ca 1,75 ha stödberättigad åkermark

Skifte 3 Torneåvägen: ca 5,5 ha skogsmark och ca 0,66 ha stödberättigad åkermark

Skifte 4 Hemskiftet I: ca 9,4 ha skogsmark och ca 1,37 ha stödberättigad åkermark

Skifte 5 Hemskiftet II, ca 0,96 ha stödberättigad åkermark 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.