Hela fastigheten 10,89 ha skogsmark, bestående av 2 skiften invid Frönäsbergets skogsväg och Nybyvägen, säljs.

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.