Hela fastigheten invid Nölaxträsk skogsväg bestående av 5,845 ha skogsmark säljs.

Fastigheten ingår i Tjärlax Västra dikesplan. Uppskattade kvarvarande kostnader ca 150 euro.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.