Återstoden av fastigheten säljs! 

Både skogs- och åkermark i två skiften.

Återstoden av fastigheten säljs.

Återstoden består av två skiften.

Skifte 1, A: Ca 1 ha skogsmark värderad till 808,50 e samt ca 0,73 ha stödberättigad åkermark. Figur 2 av skogsvärderingen är i behov av plantering! Ge anbud för åkermarken. Arrendeavtal ikraft till 31.12.2023.

Skifte 2, B: Ca 7,1 ha skogsmark värderad till 12.126 e. På figur 3 finns vindfällen! 

Ge anbud per skifte eller för båda skiftena gemensamt! Obs Åkermarken är inte värderad. Ge anbud!

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.