Hela fastigheten bestående av två skiften; Pilnavägen ca 30,5 ha; 91,715 euro och Prostasskogen ca 12,7 ha; 36.987 euro.
Prostasskogen skiftet är beläget på skyddsområde för vattentag.

Anbud skiftesvist (Pilnavägen eller Prostasskogen) eller för hela fastigheten. Specifiera ditt anbud.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag. Prostasskiftet saknar vägrätt enligt fastighetsregisterutdraget.

Andel i samfällda områden Ja