Hela fastigheten invid R8:an en nära Jeppo korsningen säljs.

Fastigheten består av 2,57 ha skogsmark.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Beläget invid Riksväg 8.

Andel i samfällda områden Nej