En stor skogsfastighet i Ytterjeppo till salu!

Hela fastigheten bestående av 5 skiften skogsmark säljs. Anbud kan ges skiftesvist eller för hela fastigheten.

Skifte 1: Ca 0,3 ha, värderat till 315 euro.

Skifte 2: Ca 9,2 ha, värderat till 27.642 euro.

Skifte 3: Ca 2,2 ha, värderat till 5.074 euro.

Skifte 4: Ca 3,3 ha, värderat till 8.004 euro.

Skifte 5: Ca 33,7 ha, värderat till 90.578 euro.

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdraget. Alla skiften har inte vägrätt.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.