Del av fastigheten ca 7,9 ha skogsmark säljs.

Objektet består av 2 skiften vid Hemskogsvägarna (Tjädermossvägen). Anbud skiftesvist eller för båda skiftena. Specifiera ditt anbud!

Skifte 1: Figur 1 samt figur 3-7, ca 6,4 ha skogsmark, värderat till 25.098 euro.

Skifte 2: Figur 2, 1,5 ha skogsmark, värderat till 9.936 euro.

Enstaka vindfällen efter utförd skogsvärdering, vilket inte påverkar värdet i skogsvärderingarna.

 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Ingår ej!