Obs! Intressant fastighet till salu i Sundom.

Hela fastigheten Hemskogen 9:68 bestående av 12,353 ha skogsmark, vid Hemskogsvägarna, i Sundom, Vasa säljs.

 

 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår!