Hela fastigheten på Långskäret i Sundom, Vasa säljs, 10,88 ha skogsmark.

Plan Generalplan » Ytterligare information

Se bilaga

Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Ja » Ytterligare information

Se generalplaneförklaring i bilaga

Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej