Två fastigheter om är intill varandra invid Kolvikträsket i Oxkangar säljs.

Kålvik 2:114 består av 3,14 ha skogsmark.  Värderat till 6.516 euro. På fastigheten finns en gammal värdelös byggnad.

Kolback 2:113 består av 2,64 ha skogsmark. Värderat till 4.374 euro.

I fastigheterna ingår ungefär halva Kolvikträsket.

Ge anbud på helheten!

 

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Nej