Intilliggande fastigheter på Långskär/Flakaskäret i Oxkangar säljs.

Anbud fastighetsvist eller per fastighet. Specifiera ditt anbud.

Hela fastigheten Karhapää 1:126 som består av 5,418 ha skogsmark på Långskär/Flakaskäret i Oxkangar säljs. Skogsfastigheten är värderad till 19.072 euro.

Del av fastigheten Flakaskär 1:136, ca 5,2 ha skogsmark på Långskär/Flakaskäret i Oxkangar säljs. Del av fastigheten är värderad till 15.571 euro.

Anbud kan ges fastighetsvist eller för båda fastighetsdelarna gemensamt. Specifiera ditt anbud.

Plan Strandplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår för fastigheten Karhapää 1:126. Ingår inte för del av Flakaskär 1:136.