Hela fastigheten bestående av två skiften, ca 7 ha skogsmark och ca 1 ha stödberättigad åkermark, säljs. Värderingen avser endast skogsmarken, åkermarken enligt anbud. Anbud på hela fastigheten eller skiftesvis. För åkermarken finns ett gällande arrendeavtal t.o.m. 31.12.2019.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.