Två intill-liggande skogsfastigheter säljs.

Anbud ges fastighetsvis; Siffris 1:33, 3 ha och Blomsteräng 1:31, 2,58 ha.

Plan Ingen plan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdragen.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

På Blomsteräng 1:31 finns inga andelar. Siffris 1:33 fastighetens andelar i ingår.