Ab Skogsfastigheter AFM

Skogsvårdsföreningen Österbotten erbjuder förmedling av skogsfastigheter via det helägda dotterbolaget Ab Skogsfastigheter AFM. Vi förmedlar skogsfastigheter inom skogsvårdsföreningens verksamhetsområde. Tack vare skogsvårdsföreningens lokalkännedom och skogliga kompetens kan vi erbjuda Er en heltäckande service från värdering till överlåtelse av skogsfastighet.

Ab Skogsfastigheter AFM

Postadress:
PB 186
65101 Vasa

Besöksadress:
Futura III, 2:a vån.
Företagaregatan 13
65380 Vasa

Tfn: 040 823 2364, 0500 568 804
E-post: skogsfastigheter@svf.fi
Facebook: https://www.facebook.com/skogsagarna