Villatomt med bilväg!

Tomt ca 0,4 ha med byggrätt för fritidsbostad vid Björkkroksvägen säljs mot anbud.

Möjlighet till elanslutning.

Tilläggsuppifter Johnny Fagerholm, 040 736 4547, johnny.fagerholm@svf.fi eller Charlotta Frantz, 0500 568 804, charlotta.frantz@svf.fi.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Ja
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.