Tomt till salu!

Vid frågor angående objektet kontakta: Anki Svenn, 040 823 23 64, anki.svenn@svf.fi.

Ge anbud, endera per telefon eller per epost.

Trevlig tomt med gammal bondstuga, lider och lada, vid Byhamnvägen i Replot.

Del av fastigheten Ingberg säljs bestående av ca 0,6 ha tomtmark. 

På tomten finns en gammal bondstuga med lider och lada, samt elanslutning.

 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.