Till salu tomter för fridtidsbostäder på fina ställen i Petsmo!

 

Tomt 1: Tomt med byggrätt för fritidsbostad är belägen intill Vikminne villaväg. Skyltning finns.  Ca 3.200 m2 hög tomt med väg till tomtgränsen. Möjlighet till elanslutning. Ca 70 m strandlinje mot öster. Bilderna är från tomt 1. Bilden på första sidan är från Tomt 1.

Tomt 2: Tomt med byggrätt för fritidsbostad, ca 3.000 m2, är belägen på holmen Rodenkiri. Ca 1,5 km båtväg från Vikminne båthamn.  Tomten har sydstrand, brant strand och djupa vatten. Fin utsikt. Möjlighet att lösa in tillandingar. Bilderna som är bifogat hör till Rodenkiri tomten.

Ge anbud senast 10.7.2020. Specifiera ditt anbud!

Ta kontakt för ev visning av Rodenkiri tomten.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Ja
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag. Vägrätt finns till Tomt 1. Båtväg till Tomt 2.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.