Till salu tomt för fridtidsbostad på ön Rodenkiri i Petsmo!

Kort båtväg från Vikminne båthamn.

 

Tomt med byggrätt för fritidsbostad, ca 3.000 m2, är belägen på holmen Rodenkiri. Ca 1,5 km båtväg från Vikminne båthamn.  Tomten har syd- och brant strand och djupa vatten. Fin utsikt. Möjlighet att lösa in tillandingar. 

Ge  anbud för tomten senast 2.7.2021. 

Ta kontakt för ev visning, 040 8232364 Anki Svenn.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Ja
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag. Båtväg.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.