Ge anbud: Petsmo, ca 0,3 ha

Med den här blanketten kan ni ge anbud på objekt som vi förmedlar.
Fyll omsorgsfullt i blanketten.
Säljaren förbehåller sig rätten att acceptera eller att inte godta något av de anbud som lämnas.
Regler för anbudsförfarande

Information av objekt

Fastighetsnamn
del av Långstrand 1:183
Kommun
Korsholm
Objektnummer
800738
By
Petsmo
Det begärda priset är 0 euro, men du kan också ge anbud under eller över. Du kan bara erbjuda hela euro.
Enligt anbudsförfarandets villkor skall anbudet vara i kraft minst sju dygn efter sista inlämningsdag. Du kan lämna fältet för giltighetstiden tomt, varefter anbudet tolkas vara giltigt tills vidare. Regler för anbudsförfarandeOBS! Vid behov kan du läsa mer om icke tidsbegränsat anbudsförfarande.
Kontaktuppgifter

Kontrollera att dina uppgifter är korrekta före du sänder anbudet.