Kontakta Anki Svenn, 040 823 23 64, anki.svenn@svf.fi för ytterligare information.

Ge anbud!

Båtväg.

Hela fastigheten med byggrätt för fritidsbostad säljs belägen på Bösskäret.

Fastigheten finns på Holvarsskär.

På fastigheten finns en sommarstuga från början av 1970 talet. 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej
Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.