Unikt tillfälle att förvärva egen naturskön holme med två byggrätter!

Ett samfällt område, bestående av 1,38 ha med två byggrätter för fritidsbostad på Själlösbådan i Korsnäs skärgård säljs mot anbud. Möjligt att ge anbud på hälften av holmen med en byggrätt, så att holmen delas mellan två köpare. Minst 40 m strandlinje per tomt krävs. Precisera vad ditt anbud gäller!

Västerläge!

Fina fiskevatten och bra vattendjup på västersidan.

Ca 10 minuter båtväg från Harrström.

Väldigt naturskönt område, på holmen finns bl.a. havtornsbuskar.

Efter beviljande av lagfart ombildas det samfällda området till lägenhet i en lantmäteriförrättning, kostnader ungefär som för en styckningsförrättning.

Mer information: Charlotta Frantz, 0500-568804, charlotta.frantz@svf.fi.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Finns inte.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Finns inte.