Unikt tillfälle att förvärva egen holme med två byggrätter!

Ett samfällt område, bestående av 1,38 ha med två byggrätter för fritidsbostad på Själlösbådan i Korsnäs skärgård säljs mot anbud. Möjligt att ge anbud på hälften av holmen med en byggrätt, så att holmen delas mellan två köpare. Minst 40 m strandlinje per tomt krävs. Precisera vad ditt anbud gäller!

Västerläge!

Fina fiskevatten.

Ca 10 minuter båtväg från Harrström.

Efter beviljande av lagfart ombildas det samfällda området till lägenhet i en lantmäteriförrättning, kostnader ungefär som för en styckningsförrättning.

 

Mer information: Charlotta Frantz, 0500-568804.

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej » Ytterligare information

Finns inte.

Andel i samfällda områden Nej » Ytterligare information

Finns inte.