Sällan till salu!

Tomt på ca 0,9 ha med byggrätt på Yttre Utstenarna säljes. 

Naturskönt område. 

10 min båtväg från Harrströms båthamn. Fina fiskevatten.    

Hela fastigheten Utsten 2:67 på ön Yttre Utstenarna säljs.

På fastigheten finns byggrätt för fritidsbostad. Ge anbud för fastigheten!

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Ja » Ytterligare information

Byggrätt för fritidsbostad

Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej
Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.